Per 1 november 2009 is Ratterman Wooden Shoes & Cheese gesloten, op www.cheesefarms.com kunt u de locaties van onze andere kaasboerderijen en klompenmakerij vinden.

As per November 1st Ratterman Wooden Shoes & Cheese is closed. At www.cheesefarms.com you can find the locations of our other cheese farms and wooden shoe factory.